Tạo và quản lý Merchant

Merchant được xem như nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nơi diễn ra các giao dịch mua bán với khách hàng. Tính năng này chỉ áp dụng với gói Network

Để tạo và quản lý Merchant sẽ bao gồm các bước sau: 

1. Thêm mới Merchant 

Tại menu chọn cột Network  --> Merchant 

Tại đây, bạn chọn vào +Merchant để thêm 1 merchant mới 

Màn hình hiển thị popup yêu cầu chọn merchant thêm vào shop. Bạn tiến hành tìm kiếm hoặc click vào "Thêm" ngay cạnh merchant cần thêm

2. Quản lý Merchant 

Danh sách Merchant hiển thị, bạn có thể: 

  • Tắt/ Bật trạng thái: hiện trạng thái tương ứng ở tài khoản affiliate 
  • Xoá
  • Sửa 

 

Chúc các bạn thành công!