Sử dụng License Key để kích hoạt gói dịch vụ Salekit.net

Để sử dụng License Key kích hoạt gói dịch vụ Salekit.net, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Salekit.net nếu bạn chưa có tài khoản

Bạn truy cập trang https://salekit.net/ - nhấn Sử dụng ngay - đăng nhập tạo tài khoản Salekit.net để sử dụng. 

Bước 2: Kích hoạt mã License Key

Bạn truy cập trang: https://salekit.net/kichhoat >> nhập mã License Key và chọn shop muốn áp dụng mã >> chọn KÍCH HOẠT NGAY

Mã kích hoạt có dạng: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX và chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

Bước 3. Kiểm tra thông tin shop đã được kích hoạt thành công

Sau khi kích hoạt thành công, bạn quay trở về trang chủ của shop Salekit.net - nhấn vào tên gói hiện ở góc trên cùng bên tay phải màn hình để kiểm tra thông tin gói dịch vụ của shop. 

Chúc bạn thành công!