Thành viên - Sản phẩm

Tại trang affiliate của thành viên, Các thành viên của bạn có thể nhìn thấy toàn bộ danh sách sản phẩm mà bạn đã tạo trong shop.

Từ đó, thành viên có thể lấy link để chia sẻ cho bạn bè của mình mua hàng hoặc thành viên mua trực tiếp đơn hàng đó

Thành viên đăng nhập vào trang của mình, mở menu lựa chọn phần Chiến dịch -> Sản phẩm 


Hiển thị ra toàn bộ danh sách sản phẩm mà chủ shop muốn bán sản phẩm này. 

(1) Hình ảnh: Hiển thị hình ảnh sản phẩm mà chủ shop cài đặt thông tin sản phẩm đó, hiện ra để bạn biết sản phẩm nào

(2) Sản phẩm: Tên sản phẩm và mã SKU để phần biệt sản phẩm

(3) Danh mục: Nếu chủ shop đặt sản phẩm tại danh mục nào sẽ hiển thị ra tên danh mục

(4) Giá bán: Hiển thị giá bán sản phẩm và giá giảm trừ nếu có. 

(5) Hoa hồng: Hiển thị số hoa hồng mà thành viên được hưởng khi giới thiệu sản phẩm đó. Hoa hồng là chủ shop thiết lập, thành viên chỉ nhìn thấy. 

(6) Link: Thành viên lấy link mang đi giới thiệu bạn bè, người thân mua hàng. 

               - Nếu đối với sản phẩm được đăng bán trên website của Salekit.com thì sẽ có nút lấy link giới thiệu

               - Nếu đối với sản phẩm không được đăng bán trên website sẽ không có nút link giới thiệu

Click vào nút Lấy link để copy link gửi cho bạn bè. Sản phẩm được đăng bán trên website nào đường link sẽ chuyển hướng đến website đó. 

Bạn bè click vào link được giới thiệu sẽ chuyển hướng đến website và chọn nhập số lượng, thông tin để đặt hàng 

Khách của bạn đặt hàng, thanh toán thành công => Bạn sẽ được nhận hoa hồng theo chính sách chủ shop đã cài đặt. 

(7) Mua: Thành viên có thể tự mua hàng theo sản phẩm được mở bán. 

Tất cả sản phẩm hiển thị trong tài khoản thành viên đều có thể được mua. Thành viên bấm vào biểu tượng giỏ hàng để đưa sản phẩm vào trong giỏ hàng. 

Lựa chọn số lượng cần mua, và thanh toán sản phẩm có trong giỏ hàng. 

Đặc biệt: Nếu bạn là thành viên có mã giảm giá được cấp từ chủ shop, bạn có thể nhập mã giảm giá vào đơn hàng để được giảm giá. 

(Mã giảm giá chủ shop cài đặt từ salekit.com mục Coupon => Xem thêm hướng dẫn https://salekit.com/help/coupon )

Ví dụ: Áp mã giảm giá, mã "voucher" đặt vào ô và bấm nút Áp dụng. Mã được áp thành công sẽ hiển thị số tiền giảm giá và tổng tiền sẽ được giảm thêm theo số tiền giảm giá. 

Thành viên có thể xem danh sách sản phẩm theo List, theo Board, theo Giá bán/Giảm giá/Hoa hồng

Chúc bạn thành công!