Website - Tạo website giới thiệu thành viên

Affiliate Website là một loại trang web được tạo ra với mục đích chính là quảng cáo hoặc tiếp thị cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.  Là nơi khách hàng đăng ký, đăng nhập để lấy link giới thiệu thành viên để hưởng hoa hồng mỗi khi có người mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ thông qua link giới thiệu trên trang web của họ.

Để tạo địa chỉ website Aff bạn cần thức hiện các bước sau

1. Tạo địa chỉ website 

Bạn vào menu cột Tổng quan -> Website

Tại trang này bạn nhập thông tin cho website cần tạo 

1 - Địa chỉ website (Bắt buộc): Nhập tên địa chỉ website

2 - Gắn tên miền riêng: Nếu bạn có tên miền riêng, bạn muốn sử dụng tên miền riêng này cho website aff của mình. Bạn cần sử dụng bản trả phí và trỏ tên miền riêng về salekit. Sau khi trỏ thành công, bạn nhập tên miền riêng và bấm nút XÁC MINH. 

      Bạn cần trỏ tên miền về máy chủ :

      Name             Type                   Value

      @                 CNAME           dns.salekit.net

      www            CNAME           dns.salekit.net

3 - Tiêu đề SEO: Nhập nội dung cho tiêu đề, tiêu đề nhập tối đa 70 ký tự. Tiêu đề SEO thường bao gồm từ khóa mà bạn muốn trang web của mình xếp hạng trên công cụ tìm kiếm, và thường phản ánh nội dung của trang web.

4 - Mô tả SEO: Nhập mô tả ngắn tối đa 200 ký tự, giới thiệu về website của bạn 

Sau khi nhập xong thông tin, bạn bấm Lưu lại để hoàn tất cài đặt địa chỉ website


2. Cài đặt Logo

Bạn thiết lập sang bên phải phần Logo và giao diện website

2.1 Icon

Thay đổi Favicon cho website khi khách truy cập vào web. Nếu bạn không thay Icon riêng của mình, hệ thống lấy theo logo mặc định của salekit.

Click vào biểu tượng để thay icon với kích thước 32x32

2.2 Logo

Thay ảnh logo cho thương hiệu của bạn. Bạn click vào để chọn tải ảnh lên và sử dụng 

2.3 Link chuyển hướng

Nếu bạn muốn chuyển hướng sang nơi khác, bạn có thể nhập thêm đường dẫn link chuyển hướng. Hoặc không bạn có thể để trống

Khi click vào logo sẽ chuyển hướng sang trang theo link cài đặt. Ví dụ như link về website chính. (Nếu không cài khi click sẽ về web aff hiện tại)

2.4 Thumnail

Click chuột vào ô ảnh để tải ảnh lên 

2.5 Màu nền - màu chữ

Cài đặt màu nền và màu chữ sẽ áp dụng trong header và trang đăng nhập 


Sau khi thiết lập xong trang website, bạn bấm ON để mở ra trang web cho khách hàng truy cập để đăng ký làm cộng tác viên cho shop. 

Truy cập địa chỉ website sẽ có dạng như sau


Từ đây, khách hàng sẽ đăng ký để tạo tài khoản và làm affiliate cho website của bạn

Chúc bạn thành công!