Đào tạo - thêm khoá học

Để thêm khoá học cho các thành viên học tập, trước tiên bạn cần tạo khoá học xem hướng dẫn tại đây.

1. Thêm Khóa học

Bạn vào menu cột Tổng quan -> Đào tạo -> Thêm khoá học. Tìm khoá học mà bạn muốn chọn, nhấn Thêm (Mặc định khi thêm khóa học thì mọi thành viên đều xem được).

Tại màn đào tạo, bạn có thể cài đặt các tính năng:

(1) Bật/tắt tất cả các khoá học: Khi bật thì tài khoản của thành viên mới có thể thấy các khoá học mà bạn thêm bên dưới. (Chỉ có thể bật on với bản trả phí)

(2) Phân quyền người có thể học khoá học này: Tất cả thành viên, Manager, Dealer hoặc Director.

(3) Dấu 3 chấm: Tại đây bạn có thể chọn chỉnh sửa khoá học hoặc xoá khoá học khỏi danh sách. Khi xoá thì thành viên sẽ không thể thấy khoá học này trên tài khoản của họ.

(4) Quản lý: Nhấn vào đây để chỉnh sửa chi tiết khoá học.

(5) Quản lý khoá học: Chuyển đến https://salekit.com/courses Tự động login và đúng shop.

(6) Hiển thị số thành viên đã tick chọn hoàn thành khoá học.

2. Hướng dẫn thành viên vào học

Thành viên đăng nhập tài khoản thành viên của mình. Tại màn hình chính, chọn Đào tạo.

Màn hình sẽ hiển thị các khoá học như dưới đây.

(1) Hiển thị nhóm người được phân quyền học.

(2) Hiển thị % hoàn thành khoá học.

(3) Vào học: Nếu bạn không được phân quyền thì sẽ hiển thị là nâng cấp (nhấn vào nâng cấp sẽ chuyển đến trang nâng cấp tài khoản). Nếu bạn được phân quyền thì nhấn vào học.

Màn hình học tập như bên dưới.

Danh sách các phần học, bài học hiển thị phía bên tay phải.

(1) Hiển thị % hoàn thành khoá học.

(2) Mũi tên thu nhỏ (lên), mở rộng (xuống) các bài học trong 1 phần học.

(3) Khi bạn hoàn thành toàn khoá học thì tích vào đây để xác nhận. Màn hình sẽ hiển thị 1 thông báo như dưới đây.

Bạn chọn ok. Xác nhận thành công thì tích sẽ có màu xanh.

Như vậy, bạn có thể dễ dàng quản lý và đào tạo thành viên online.

Chúc bạn thành công!